Intentieovereenkomst

Wat is een intentieovereenkomst?

In een intentieovereenkomst spreken twee of meerdere partijen een intentie uit. Dit doen ze meestal om een bepaald doel te bereiken. Alhoewel de begrippen “intentieovereenkomst” en “intentieverklaring” vaak door elkaar gebruikt worden, betekenen ze niet hetzelfde.

tekenen intentieverklaringEen verklaring is in principe een eenzijdig document, waarin niet per definitie afspraken tussen twee partijen in worden besproken.

Bij een intentieovereenkomst is er wel degelijk sprake van afspraken tussen meerdere partijen. Bent u van plan om een dergelijke overeenkomst af te sluiten, maar weet u niet goed hoe dit in z’n werk gaat, dan is het verstandig om een jurist of advocaat in te schakelen.

Doel van een intentieovereenkomst

Een intentieovereenkomst kan een aantal verschillende doelstellingen hebben. Vaak gaat het om een definitieve overeenkomst, maar het doel kan in een aantal gevallen ook minder tastbaar zijn. Er kan bijvoorbeeld een overeenkomst opgesteld worden over de kernpunten van een zakelijke handeling. Of er kan een overeenkomst opgesteld worden waarin de belangen van verschillende partijen worden veiliggesteld, mocht de samenwerking vroegtijdig beëindigd worden. In een dergelijke overeenkomst kunnen partijen bovendien de status van de onderhandelingen beschrijven en afspraken maken over geheimhouding. Een overeenkomst over onderhandelingen wordt in de regel opgesteld om te voorkomen dat de andere partij denkt dat er al een overeenkomst gesloten is.