Intentieverklaring werkgever

Een intentieverklaring werkgever is meestal bindend

Een intentieverklaring werkgever is een overeenkomst waarbij verschillende partijen vastleggen wat er nodig is om tot een goed overeenkomst te komen. Er worden punten vastgelegd, waarbij je later op kunt terugvallen nadat de overeenkomst is afgesloten. De werkgever kan bijvoorbeeld in een intentieverklaring vermelden voor welke tijd het dienstverband aangegaan wordt.  De werknemer zal de intentieverklaring werkgever moeten ondertekenen en naar waarheid invullen.

intentieverklaring werkgever

Gegevens

In een intentieverklaring werkgever staan de persoonlijke gegevens van diegene die het dienstverband aangaat en de zakelijke gegevens van de werkgever. De naam, voornamen, aders en woonplaats en ook de geboortedata. Ook de datum van indiensttreding en de functie die je gaat bekleden behoort vermeld te staan in de intentieverklaring werkgever.

Dienstverband

Bij het aangaan van het dienstverband wordt vermeld of je voor onbepaalde tijd, bepaalde tijd of voor een flexibele dienstverband wordt aangenomen, iets wat bijvoorbeeld bij mijn vrienden van Vaporshop in Roeselare wel eens wordt gedaan. In de intentieverklaring werkgever wordt ook vermeld of er een proeftijd aan het contract verbonden is.

Inkomen

ook het inkomen wordt vastgelegd in de intentieverklaring. Wat is je totale jaarinkomen, bruto maandsalaris, vakantietoeslag, onregelmatigheidstoeslag en eindejaarsuitkering. Ook het overwerk en andere vergoedingen staan erin vermeld.

Leningen/loonbeslag

Anno 2013 wordt ook de leningen en loonbeslagen vermeld in een intentieverklaring. Is er al beslag op je salaris of waar heb je een onderhandse lening afgesloten.