Voorbeeld overeenkomst

VOORBEELD OVEREENKOMST

Een overeenkomst dient als bewijs- van de gemaakte afspraken tussen twee of meerdere partijen- te bekrachtigen. Het geldt als bindmiddel. Als partij dient men zich aan deze afspraken te conformeren, zodat er geen meningsverschillen ontstaan gedurende de looptijd van deze overeenkomst.

De inhoud wordt dus bepaald door hetgeen partijen met elkaar afspreken. Voorbeeld overeenkomst vormt een leidraad voor degene die vaker overeenkomsten aangaan en afsluiten.

VOORBEELD OVEREENKOMST

Wettelijke richtlijnen

De wet, redelijkheid en billijkheid zijn medebepalend voor de inhoud van een overeenkomst. U kunt voorbeeld overeenkomst gebruiken als hulp. Een overeenkomst is rechtsgeldig zodra alle partijen zich met de afspraken en bepalingen kunnen vinden en daar hun akkoord voor hebben gegeven. Het is dus geen vereiste om de overeenkomst op papier te zetten- wel is het handig. Aan de punten opgenomen in de overeenkomst ontleent men rechten en plichten. Aandachtspunten voor een heldere overeenkomst vindt u onderaan in onze voorbeeld overeenkomst.

Voorbeeld overeenkomst biedt u inzicht

Bij het afsluiten van een overeenkomst dient u er op te letten dat de afspraken helder en duidelijk zijn. Daarnaast moet deze ook overzichtelijk zijn. Overeenkomsten dienen gesloten te worden op basis van gelijk oversteken. De vorm waarin de overeenkomst wordt gegoten bepaalt de bewijsbaarheid van de inhoud van desbetreffende overeenkomst. Indien de overeenkomst of een deel hiervan niet aan de voorwaarden voldoet die in de wet gesteld zijn kan deze vernietigd worden, nietig worden verklaard of aangepast worden. Let u er vooral op dat de overeenkomst voldoende duidelijk is en vermeld wat partijen van elkaar mogen verwachten. Voorkom onzekerheden en oneffenheden door termen te definiëren. Dit bevordert voor beide partijen het naleven van de afspraken in het betreffende akkoord.

Een aantal tools voor een voorbeeld overeenkomst om duidelijkheid te verschaffen tussen partijen onderling zijn:

 • het openemen van overwegingen waaruit de reden blijkt voor het afsluiten van deze overeenkomst.
 • hanteer een duidelijke structuur. Gebruik bv. kopjes en kloppende verwijzingen.
 • gebruik praktische taal
 • definieer de gebruikte termen in de overeenkomst.
 • Let u op wat de gevolgen zijn na het afsluiten van de overeenkomst.

  Onderstaande checklist helpt u uw overeenkomst aan een controle te onderwerpen

 • Identiteit en bevoegdheid.
 • Rechtsgrond(koop, huur, pacht).
 • Prestaties en verwachtingen.
 • Is de overeenkomst conform de wettelijke voorschriften.
 • Hebben alle partijen voldoende informatie.
 • Schaderegeling.
 • Betalingswijze.
 • Sancties bij het niet nakomen van afspraken.
 • Beeïndiging overeenkomst.