Intentieverklaring voorbeeld

Afspraken

Een intentieverklaring is een overeenkomst waarbij meerdere partijen e wens uitspreken om samen tot een goede overeenkomst te komen. In de intentieverklaring kunnen afspraken vastgelegd worden die zijn gemaakt, waarbij je later op terug kan vallen indien de overeenkomst is afgesloten. Met een intentieverklaring voorbeeld regelt u alle afspraken op een goede duidelijke manier.

Een intentieverklaring kan voor allerlei gebieden worden ingezet. In verband met een samenwerkingsverband, een arbeidsovereenkomst, bij het afsluiten van een hypotheek of bij een overname van spullen. In de intentieverklaring voorbeeld moeten duidelijk alle afspraken die gemaakt zijn worden vermeld. De afspraken van alle betrokken partijen hoe ze met elkaar zullen gaan samenwerken. Ook de levering aan de consument zal beschreven moeten worden, de productinformatie en de prijzen.

intentieverklaring voorbeeld

Intentie

De vermelding van het afgesproken bedrag is bij een intentieverklaring voorbeeld van belang. De waarborg voor de gemaakte prijs en afspraken staan duidelijk in het intentieverklaring plan vermeld. Het tijdstip van betaling en de betaalwijze worden vermeld en wanneer de rekening voldoen dient te worden. Ook de maatregelingen die genomen worden indien er een transactie niet of gedeeltelijk zal plaats vinden. Houdt rekening met de grootte van de orderportefeuille, de belasting en eventuele bijkomende kosten. Korten en prijsstijgingen moeten ingecalculeerd worden. Beschrijf in het intentieverklaring voorbeeld precies op welke datum de transactie voldaan moet zijn.

Doelstelling

In een intentieverklaring voorbeeld worden de doelstellingen duidelijk weergegeven. De doelstelling is het belangrijkste gegeven van beide betrokken partijen. Waarnaar streven beide partijen en op welk manier willen zij zich daarvoor inzetten. Ook vermelden welke invalshoek er gebruikt wordt, indien er iets spaak loopt met de overeenkomst. Deel de verantwoordelijkheden duidelijk in en ook de risicoverdeling.

Rechten en verplichtingen

Rechten en verplichtingen zijn belangrijke uitgangspunten. Wat wordt van welke partij verwacht en waarom?. In het intentieverklaring voorbeeld staan ook evaluatiemomenten en beslismomenten. Ook het opstellen van een concept samenwerkingsovereenkomst is een vereiste. Rechten en plichten houdt ook wederzijdse informeren in over de haalbaarheid van de samenwerkingsovereenkomst. Volgens lezer Corson is dit trouwens iets wat je best door een professional even laat nakijken!

Looptijd

De looptijd van een intentieverklaring voorbeeld is van groot belang. U kunt een specifieke looptijd aangeven of ook zonder specifieke looptijd. Voor betrokken partijen is het vaak belangrijk om er wel een looptijd aan te verbinden. De looptijd en de planning beïnvloeden elkaar altijd als het gaat om een intentieverklaring. De looptijd bepaald of beide partijen met elkaar verder gaan of niet. Slaagt de overeenkomst of slaag hij niet.

Voorwaarden

Veel intentieverklaringen bevatten de ontbindende voorwaarden. Bij een intentieverklaring voorbeeld hoeft het niet altijd vermeld te worden, maar is wel aan te raden. De kosten van de overeenkomst moten dan, ook bij ontbinding van het contract, gewoon betaald worden. De ontbindende voorwaarden zijn belangrijk bij het niet tijdig klaar hebben van een project, het overschrijden van een termijn of een faillissement.

Bepalingen

In een intentieverklaring voorbeeld kunnen meerdere bepalingen worden vastgelegd. Onvoorzien omstandigheden, gewijzigde omstandigheden of contractsovername. Beide partijen kunnen kenbaar maken welke bepalingen zij in de intentieverklaring voorbeeld beschreven willen zien. Vermeld ook dat bij een voorkomende bepaling, dat er altijd voerleg tussen beide partijen moet plaatsvinden.