Werkgeversverklaring voorbeeld

Een werkgeversverklaring kan gevraagd worden door verschillende instanties

U kunt hem nodig hebben bij het aanvragen van een hypotheek, bij de gemeente of bij banken. In een werkgeversverklaring voorbeeld wordt door de werkgever verklaard hoe lang u in dienst bent en welk specifiek salaris daaraan verbonden is. Indien u een lening wilt dan zal er ook door de bank gevraagd worden om een werkgeversverklaring.

Werkgeversverklaring Hypotheek

Een werkgeversverklaring voorbeeld hypotheek wordt ook wel een intentieverklaring genoemd. Indien u in aanmerking wilt komen voor een hypotheek zal de bank of  hypotheekverstrekker altijd uw inkomen toetsen. Uw werkgever is verplicht om u een werkgeversverklaring te geven en deze ook volledig ingevuld aan u te retourneren. Ook bij een lening of doorlopend krediet zal een werkgeversverklaring verlang worden.

Werkgeversverklaring voorbeeld

Werkgeversverklaring tijdelijk contract

Er is sprake van een tijdelijk dienstverband indien er een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Vooraf is er een termijn vastgesteld wanneer het dienstverband zal eindigen. Indien u met een tijdelijk contract een lening of hypotheek wilt, zal dit moeilijk zijn te bewerkstelligen. Een hypotheekverstrekker of bank heeft namelijk liever een vast inkomen dan een tijdelijk inkomen.

Inhoud werkgeversverklaring

In de werkgeversverklaring staat duidelijk de naam van de werkgever volledig vermeld. De volledige naam van de organisatie moet vermeld worden die in de originele arbeidsovereenkomst staat vermeld. Ook het adres, telefoonnummer en eventueel ander vestigingsadres moet vermeld worden.

Alle persoonlijke gegevens van de werknemer worden er in vermeld, inclusief meisjesnaam indien er sprake van is. De datum van indiensttreding, de functie en de aard van het dienstverband. Er kan namelijk een contract aangegaan zijn voor bepaalde of onbepaalde tijd en dit is van belang voor diegene die de werkgeversverklaring nodig heeft.

Inkomen

In een werkgeversverklaring voorbeeld wordt duidelijk het bruto jaarsalaris vermeld. Ook de vakantietoeslag, onregelmatigheidstoeslag of een eindejaarsuitkering. De werkgever zal ook zoals in het contract is vastgelegd meten prijsgeven of er een loonbeslag op uw inkomen ligt of dat er een lening op uw naam is afgesloten.

Ondertekening

Een werkgeversverklaring voorbeeld wordt door zowel de werkgever als de werknemer ondertekend, gedateerd en naar waarheid ingevuld. R moet op gelet worden dat een firmastempel altijd aanwezig is op de werkgeversverklaring voorbeeld. Het liefst ook de werkgeversverklaring op briefpapier van de organisatie.